Yükleniyor...

ÇUKUROVA BELEDİYESİ

KENTSEL YENİLEME MERKEZİ

Çukurova Belediyesi
Soner ÇETİN
Çukurova Belediye Başkanı
 
Ali ARSLANLIOĞLU
Teknik Başkan Yardımcısı
İnşaat Mühendisi
 
Suat BAYSEÇKİN
İmar ve Şehircilik Müdürü
Harita Mühendisi
Tevfik YILDIRIM
Uzm. Şehir ve Bölge Plancısı
 
BELEDİYEEVLERİ PROJE HABERLERİ

Kentsel Dönüşümde Başkan Değil Halkın Avukatıyım

Posta Gazetesi- Haberi Oku

Belediye Evleri Kentsel Dönüşümle "Çankaya" Oluyor

Milliyet- Haberi Oku

Adana Çukurova Belediye Evleri Kentsel Dönüşüm Projesi Onaylandı

HaberTürk- Haberi Oku

Çukurova’dan Türkiye’ye örnek proje

Çukurova Belediyesi- Haberi Oku

Kentsel Dönüşüm Projesinde İlk İmzalar Atıldı

Haberler- Haberi Oku

Çukurova'da kentsel dönüşüm imzaları

Hürriyet- Haberi Oku

Kentsel dönüşüm projesinde ilk imzalar atıldı

Çukurova Press - Haberi Oku

Belediye Evleri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında mahalle sakinlerimizle etap etap, ofisimizde görüşmelere başlandı.

FACEBOOK - Haberi Oku

Belediye Evleri Kentsel Dönüşümle "Çankaya" Oluyor

HABERLER - Haberi Oku 1 Video Haber

Belediye Evleri kentsel dönüşümle "Çankaya" oluyor

ÇUKUROVA EXPRES - Haberi Oku

Belediye Evleri Kentsel Dönüşümle "Çankaya" Oluyor

MİLLİYET - Haberi Oku

Belediyeevleri Mahallesi Çankaya oluyor

HÜRRİYET - Haberi Oku

MEVZUAT

6306 sayılı AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN

Kanun Metni

6306 sayılı AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Kanun Metni

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Kanun Metni

DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI YÖNETMELİĞİ

Kanun Metni

3194 SAYILI İMAR KANUNU

Kanun Metni

21.03.2016 Tarih 2016/8663 sayılı karar

Kanun Metni

14/4/2016 Tarih 6704 Sayılı Kanun

Kanun Metni

KAT MÜLKİYETİ KANUNU

Kanun Metni

BELEDİYTE KANUNU

Kanun Metni

PLANI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

Kanun Metni

MEKANSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ

Kanun Metni

KİRA VE TAŞINMA YARDIMI YÖNETMELİĞİ

Kanun Metni

PROJENİN ONAY SÜRECİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ;
13.03.2017 tarihi 4528 sayısı ile Belediyeevler Mahallesi, 107,8 Ha büyüklüğündeki alana yönelik olarak hazırlatılan Kentsel Dönüşüm Amaçlı 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Teklifi Bakanlık Makamınca Onaylamıştır.

20.03.2017-20.04.2017 tarihlerinde askıya çıkarılmıştır. Askı sürecindeki itirazda ise askı şekline yönelik itiraz sebebiyle 03.10.2017-03.11.2017 tarihlerinde yeniden askıya çıkarılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ;
09.01.2018 tarihi E.4888 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çukurova Belediyesine gelen İmar Planı yazısına göre ; 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planları Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan itiraz kabul edilmiş, diğer itirazların reddi doğrultusunda yapılan düzenlemeler 6306 sayılı Afet riski altındaki kanunun 6. maddesi, 3194 sayılı imar kanunun 9 .maddesi 644 sayılı kanun hükmünde kararname uyarınca Bakanlık makamınca onaylanmıştır.
• 25.04.2018 tarihinde E.72900 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen İmar planı değişikliğine dair yazıya göre ;
Adana Büyükşehir Belediyesinin itirazına dönük plan değişikliği yapılmış, (Akşemseddin İlköğretim okulu – 6668 ada ve Çevresi) 16.01.2018-16.02.2018 tarihleri arasında plan değişikliği ile ilgili askı süreci tamamlanmış, Askı sürecinde itirazlar Bakanlık tarafından değerlendirilerek uygun bulunmamış ve bu çerçevede plan değişikliği kesinleştiğini uygulamaya dair işlemlerin başlanabileceğini bildirmiştir.

HER SORUNUN BİR CEVABI VAR

1. Projenin konusu ve amacı nedir?

Proje alan sınırları içerisindeki yapıların geneli 1989’dan önce inşa edilmiş olup, “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” kıstaslarına uygun değildir. Bu nedenle mevcut yapılarının yıkılarak yerlerine günün koşullarına uygun, yeni ve modern altyapısı tamamlanmış, gerekli sosyal donatısı bulunan sağlıklı, güvenli yaşam alanı oluşturulmuş yapılardan oluşan bir kent kurmaktır.

2. Proje alanında yürütülen çalışmalar hangi kanun kapsamında yürütülmektedir?

18.05.2013 tarihli ve 28651 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 22.04.2013 tarihli ve 2013/4636 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen Adana İli Çukurova İlçesi, Belediye Evleri mahallesi “107,8 ha. Riskli Alan” üzerinde; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki kanun hükümleri çerçevesinde, 27.05.2013 tarih 2608 sayılı Bakanlık oluru ile Belediyemiz tarafından yürütülmektedir.

3. Proje kimin güvencesinde? Muhatabımız belediye mi yoksa yatırımcı mı?

Belediyeevleri Kentsel Dönüşüm Projesi, 6306 sayılı yasa hükümleri çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yetkisinde olup, Devlet güvencesi altındadır. Projemiz, Bakanlığımız ve Çukurova Belediyesi tarafından yürütülmekte olup Hak sahipliği muhatabınız yatırımcı değil, her an kolaylıkla ulaşabileceğiniz Belediyemizdir.

4. Proje hakkında nasıl ve nerden bilgi alabilirim?

Proje internet sitemizden www.yenibelediyeevleri.com, 0.322.2660000 telefon numaramızdan, kentseldonusum@cukurova.bel.tr email den ve Belediyeevleri mh. Türkmenbaşı Blv. No:62 Çukurova / Adana adresindeki proje ofisimizden bilgi alabilirsiniz.

5. Hak sahipleri anlaşmalarını kiminle yapacak?

Kentsel dönüşümde Hak sahipleri anlaşmalarının tamamını Çukurova Belediyesi veya Belediyemiz şirketi ile yapacaktır.

6. Hak ettiğim daireden daha büyük daire alabilir miyim?

İmzalayacağınız sözleşmelerde belirtilen şartlar dahilinde farkını ödemek kaydıyla daha büyük daireyi alabilirsiniz.

7. Dönüşüm için bizim cebimizden para çıkacak mı?

Öncelikli hedefimiz, Hak sahibinin mevcut taşınmazından doğan imar hakkına karşılık, yeni inşaat alanından hak ettiği yapı inşaat alanını ücret ödemeksizin almasıdır.

8. Hak sahiplerinin yeni projeden daire seçimleri nasıl olacaktır?

Hak sahibinin mevcut taşınmazından doğan imar hakkına karşılık yeni inşaat alanından hak ettiği yapı inşaat alanı belirlenecektir. Sözleşme aşamasında hak sahibi yeni projede belirlenen daire tiplerinden daire seçimini bu hak ettiği yapı inşaat alanı üzerinden yapacaktır. Hak sahibi hakkına düşen daire tipinden bir büyük tipteki daireyi borçlanarak, hakkından bir küçük tipteki daireyi ise alacaklı olacak şekilde seçebilir. Bu hususta inşaat m² birim satış bedeli, borç-alacak miktarı ve ödeme şartları ile diğer detaylar imzalanacak nihai sözleşme ile belirlenecektir.

9. Mevcut gayrimenkulümün değeri yeni projeye alacağım daireye nasıl yansıtılacak?

Mevcut gayrimenkullerinizin şerefiye değerleri SPK lisanslı Değerleme uzmanlarımızca tespit edilmiştir. Yeni oluşacak projedeki dairelerin şerefiyeleri de yine SPK lisanslı uzmanlarımızca tespit edilecektir. Mevcut gayrimenkullerin şerefiye değerleri ile yeni projedeki dairelerin şerefiye değerleri eşit sayıda gruplandırılarak birbirleriyle eşleştirilecektir. Böylece mevcut gayrimenkulleri eş değer şerefiyeye sahip olan hak sahipleri yeni projede de eşdeğer şerefiyeli kura grubunda dairelerden seçim yapacaktır.

10. Örneğin, aynı büyüklükteki bakımlı, yenilenmiş bir ev ile bakımsız bir ev nasıl değerlendirilecek?

Mevcut gayrimenkulleriniz SPK lisanslı Değerleme uzmanlarımızca tespit edilmiştir. Yeni oluşacak projedeki dairelerinde şerefiyeleri de yine uzmanlarımızca tespit edilmiş olacaktır. İmzalanacak sözleşmeler sonrasında mevcut gayrimenkul değer farklarına göre belirlenecek kura gruplarına göre, mevcut gayrimenkullerin değer farkları yeni projedeki dairelerin şerefiyeleri ile çözülecek, bakımlı, yenilenmiş bir daire bakımsız bir daireye göre yeni projeden şerefiyesi daha yüksek bir daire alacaktır.

11. Evlerin konumları ne olacak, evi parka caddeye bakanla, dar bir sokağa bakan aynı şekilde mi değerlendirilecek?

Hayır, tüm taşınmazlar konumları, manzara durumları ayrı ayrı incelenerek raporlanmış olup, İmzalanacak sözleşmeler sonrasında mevcut gayrimenkul değer farklarına göre kuraya grupları belirlenerek mevcut gayrimenkullerin değer farkları yeni projedeki dairelerin şerefiyeleri ile çözülecek, mevcutta iyi konumdaki bir daire yeni projeden şerefiyesi daha yüksek bir daire alacaktır.

12. Yeni dairemin yeri mevcuttaki parselimin olduğu yerde mi olacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Belediye Evleri Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesine göre oluşan yeni parsellerde inşaat yapılabilecektir. Yeni daireniz mevcut parselinizin konumuna en yakın hak sahibi konut yapı adasında olacaktır.

13. Yeni dairemin büyüklüğü ne olacak?

Projemizde hiçbir ücret ödemeden sahip olacağınız dairelerinizin büyüklüğü mevcutta kullandığınız dairelerinize göre belirlenecektir. Temel hakkınız, mevcut dairenizin yasal inşaat alanına karşılık aynı büyüklükte verilecek olan yeni projedeki yapı inşaat alanıdır. Hak sahiplerinin ruhsat projesinden farklı olarak yaptığı büyümeler için mevzuatlara göre belirlenecek bedeller karşılığında elde edebileceği yapı inşaat hakkı Temel hakkına ilave edilecektir.

14. Proje alanını büyüklüğü ve mevcuttaki konut ve işyeri sayıları nedir?

107 hektarlık proje alanımız içerisinde mevcutta 7 bin 200 konut ve iş yeri bulunmaktadır.

15. Proje Süresi ne kadar?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Belediye Evleri Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi etaplar halinde yapılacak, Hak sahiplerimize ait daireler projelerin ruhsatları alınıp mevcut binalar yıkıldıktan sonra 24 ayda tamamlanması planlanmaktadır.

16. Projede bundan sonraki süreç nasıl?

Hak sahipleriyle öncelikle protokoller imzalanacak, imzalanan protokollerden sonra yapılacak sözleşmenin ardından, yapılar tahliye edilecek, tahliye edilen yapılar yıkılacak, inşaat ruhsatları alınacak, inşaatlar yapılacak, kura çekilerek hak sahiplerinin binaları ve daireleri belirlenecek, daireler teslim edilecek. Hak sahiplerimize ait daireler projelerin ruhsatları alınıp mevcut binalar yıkıldıktan sonra 24 ayda vatandaşlara teslim edilmesi planlanmaktadır.

17. Kira ve taşınma yardımları ne kadar olacak?

İnşaat süresince her bir HAK SAHİBİ ’ne Çevre Şehircilik Bakanlığının Kira Yardımı Yapılmasına dair yönetmelik, yönerge ve kılavuzlarına uygun olarak tahliyeden sonra kira yardımı, taşınma ve geri taşınma tarihinde de taşınma yardımı yapılacaktır.

18. Projeyi kim yapacak?

Dünya çapında Adana’ya yaraşır sizlerin hak ettiği bir projeyi geliştiriyor olacağız. Ulusal ve uluslararası marka firmalar tarafından geliştirilecek projemiz Adana’nın incisi olacak. Bu proje ile Adana’da örnek bir kent oluşturuyoruz. Belediye ve / veya Belediye şirketi işlerinin tamamını veya bir kısmını yerli veya yabancı alt yüklenicilere yaptırmak ve/ veya bu işleri üçüncü şahıslar ile müştereken yapmak veya bu amaçla özel kuruluşlar tesis etmek, taşeronlar kullanarak yaptırabilecektir.

19. Proje hakkında bilgi

Sadece üst yapısı ile değil, altyapısı, binaları, yolları, yeşil alanları, donatıları, sosyal ve kültürel fonksiyonları, teknik ve teknolojik bileşenleri ile 360 derece bakış açısı ile düşünülen, Akıllı bir Kent oluşturulacak. Projemiz altyapısı su, atık su, yağmur suyu, enerji, elektrik, doğalgaz, iletişim bileşenleri ile bütünlük içinde bir defada planlanarak yapılacak ve sokaklarımız tekrar tekrar kazılmak zorunda kalmayacaktır. Sürdürülebilirlik unsurlarının öne çıkacağı projemizde olabildiğince tüm kaynakların geri dönüşümünün sağlanması ana hedefimiz olacaktır. Projemizdeki binalarımız da yeşil ile bütünleşmiş, geniş balkonlu, modern ve ferah tasarımları ile hak sahiplerimiz için en iyi bir şekilde inşa edilecek.

20. Projemiz kat yüksekliği ne kadardır?

Projemizde en fazla 15 katlı binalar yapılacak olup, farklı kat yüksekliklerinde binalar yapılacaktır.

21. Projemizin cadde ve sokakları nasıl olacak?

Projemizin ulaşım altyapısında, örnek kente yakışan geniş bulvarımız, trafiğin rahatça aktığı yollarımız, toplu ulaşım akslarımız, güvenli bir şekilde baştan tasarlanmış bisiklet yollarımız, yeterli otoparklarımız olacak. Modern ulaşım sistemlerinin geleceği olan elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının bile yer aldığı bir kent planlıyoruz.

22. Yeni mahallemizde ne kadar park ve yeşil alan yapmayı planlıyorsunuz?

Projemizde 216500 m² alan büyüklüğünde otuzun üzerinde alan yeşil alan, park ve çocuk parkı olarak ayrılmıştır. Projemiz yeşil alan açısından da Adana için bir örnek olacak. Turunç kokulu 216500 metrekarelik yeşil alanda yürüyüş ve koşu yolları, aktivite alanlarında çocuklarımızın güvenle oynayacağı parklarımız olacak.

23. Yeni mahallemizde bulunacak okullar nelerdir?

Projemizde 4944 m² alan büyüklüğünde iki adet kreş ve bakım evi, 9496 m² alan büyüklüğünde dört adet Anaokulu, 16739 m² alan büyüklüğünde üç adet İlkokul, 17166 m² alan büyüklüğünde üç adet ortaokul, 8654 m² alan büyüklüğünde bir adet lise, 4883 m² alan büyüklüğünde bir adet özel eğitim alanı ayrılmıştır. Proje alanında çocuklarımız okullarına yürüyerek gidebilecek.

24. Yeni mahallemizde yeterli sağlık tesisi olacakmı?

Projemizde, 25896 m² alan büyüklüğünde beş adet sağlık alanı ayrılmıştır.

25. Yeni mahallemizde dini tesis cami alanlarımız ne kadardır?

10812 m² alan büyüklüğünde üç adet dini tesis cami alanı ayrılmıştır.

26. Yaşlı ve Engelliler için yemi mahallemizde neler düşünüldü?

Yaşlılar ve engelliler için de her şeyi düşünüyoruz. Engelsiz kent tasarımı ile yollarımız, kaldırımlarımız, yol işaretlerimiz herkesin kent yaşamının içinde olmasını sağlayacak. Yeni kuracağımız mahalle, hem engelsiz bir yaşam alanı olacak.

27. Yeni mahallemizde çöpler nasıl toplanacak?

Kentsel dönüşüm projemizle birlikte, mahallenin tüm çöpleri yer altına alınacak,

28. Yeni mahallemizde planlanan spor alanları nelerdir?

Bisiklet yolları, yürüyüş ve koşu yolları, spor alanları gibi yaşamı kolaylaştıracak ve sosyal aktiviteleri artıracak düzenlemeler yapacağız.

29. Yeni projemizde kent mobilyaları nasıl olacak?

Yeni kurulacak mahallenin girişlerine, Anadolu-Selçuklu eserlerinin ve sanatının yer alacağı temalar yerleştirilecek. Projemizin birçok bölgesinde de temalı çalışmalar yer alacak. Kent mobilyaları ve özel peyzaj projeleri ile örnek bir mahalle oluşturacağız.

30. Mahallemizin adı değişecek mi?

Evet, vatandaşların talebiyle Belediye Evleri Mahallesi isminin Çankaya Mahallesi olarak değiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Neler Yaptık?

18.05.2013 tarihli ve 28651 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan; 22.04.2013 tarihli ve 2013/4636 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen Adana İli Çukurova İlçesi, Belediye Evleri mahallesi “107,8 ha. Riskli Alan” üzerinde; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki kanun hükümleri çerçevesinde Çukurova Belediyesince yürütülmektedir.

1. Proje alanında, Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi Aralık.2013 tarihinde açılmış ve halen hizmet vermektedir.

2. Hak sahipleri uzlaşı süreçlerini yürütebilmek için kentsel dönüşüm yazılımı kurulmuş, hak sahipleri bilgileri ve evrakları dijital ortama aktarılmış, ayrıca, www.yenibelediyeevleri.com sitesi devreye alınarak vatandaşların bilgi almaları sağlanmıştır.

3. Mülkiyet kayıtları baz alınarak 2.213 parsele ait malikler kontrol edilerek, uygulamalara aktarılmış, gayrımenkulü ile ilişkilendirilmiş, hak sahiplerine bilgilendirme çalışmaları yürütülmüş ve hane halkı ve ticaret anketleri yapılmıştır.

4. Alanda 2833 adet bina ve 7294 bağımsız bölüme ilişkin gayrimenkul mevcut durum tespitleri yapılmış, sokak rayiç bedelleri, muhdesat bedelleri ve kura aşamasında şerefiye gruplarını belirlemek için piyasa bedeli tespitleri yaptırılmıştır.

5. Kentsel Dönüşüm amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım imar planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlatılmış ve Mart 2017 tarihinde Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.

6. Proje alanına ilişkin haritalar ürettirilmiş, zemin ve jeoloji raporları hazırlatılmıştır.

7. Proje alanının En Etkin En Verimli Kullanım Analizi ve Fizibilite Raporları hazırlatılarak, bu raporlara uygun Kentsel Tasarım projeleri ürettirilmiştir.

8. Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hak sahipleri ile maliki oldukları yapıların fiziki koşulları ve büyüklükleri gibi konuların netleştirildiği, proje süreci ve hakkında bilgilerin verildiği, yeni projeden alacağı inşaat alanının belirlendiği protokoller imzalanmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Projemiz

Yeni mahallemizde,

2 km uzunlugunda mahallemizin kuzeyinde Turgut Özal Bulvarindan baslayacak sekilde 34m genisliginde bulvarimiz olacak.

Yeni mahallemizde,

216500 m² alan büyüklügünde yesil alan ve park alanimiz olacak, bu alanlarda yürüyüs ve kosu yollari, aktivite alanlarinda çocuklarimizin güvenle oynayacagi parklar olacak.

Yeni mahallemizde,

4944 m² alan büyüklügünde iki adet kres ve bakim evi, 9496 m² alan büyüklügünde dört adet Anaokulu, 16739 m² alan büyüklügünde üç adet Ilkokul, 17166 m² alan büyüklügünde üç adet ortaokul, 8654 m² alan büyüklügünde bir adet lise, 4883 m² alan büyüklügünde bir adet özel egitim alani ayrilmistir.

Yeni mahallemizde,

25896 m² alan büyüklügünde bes adet saglik alani ayrilmistir.

Yeni mahallemizde,

10812 m² alan büyüklügünde üç adet dini tesis cami alani ayrilmistir.

BELEDIYEEVLERI KENTSEL DÖNÜSÜM TANITIM FILMI,

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ

22.04.2013 tarihli ve 2013/4636 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 6306 sayılı kanun kapsamında kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. (Kanun Metni) (Ek Kanun Metni)

18.05.2013 tarihli ve 28651 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

Aralık 2013 de proje ofisi açıldı

Gayrimenkul ve Haksahipliği tespitleri ile Anketler yapıldı

Harita, Plan ve Projeler hazırlandı

Plan ve Projeler Onaylandı

Hak sahipleri ile protokollerin imzalanması

Hak sahipleri ile sözleşmelerin imzalanması

Tahliye ve yıkım işlemleri

Taşınma ve kira yardımlarının yapılması (Kanun Metni)

İnşaat izinlerinin alınması (inşaat ruhsatı)

Altyapı ve Üstyapı inşaatlarının yapılması

Kura (Hak sahiplerinin alacakları dairelerin belirlenmesi)

Haksahiplerine dairelerinin teslim edilmesi

Projenin Amacı

Köhneyen veya ekonomik ömrünü doldurmuş binaların sağlıksız yapısının atıl kalan kentsel fonksiyonların yeni ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi ve yenilenmesi yoluyla yerleşimlerin çağın gereklerine uygun şekilde yaşanabilir, sürdürülebilir ve çekici bir hale getirilmesi amacıyla kentsel dönüşümünün yapılması Gerek dünya örnekleri, gerekse ülkemizde uygulanmış olan kentsel dönüşüm çalışmaları incelendiğinde yerleşik nüfusun taşınmasına dayalı üst ölçekli projelerin ciddi sosyal ve ekonomik problemlere neden olduğu ve sürdürülebilir olmadığı görülmektedir. Bu noktada Belediyemizin hassasiyetle ele aldığı bir konu, kentsel dönüşüm uygulamalarımızın yerinde dönüşüm olarak kurgulanmasıdır. Bu doğrultuda projelerimizde farklı gelir gruplarına ve farklı tercihlere hitap edebilecek konutlar üretilerek vatandaşlarımızın yerinden konut edinmesi amaçlanmaktadır.

Yaşadığı alandan uzaklaştırmadan “YERİNDE” dönüşüm sağlamak

Mahalle Sakinlerimizin komşuluk ilişkileri değişmeyecek ve mahallenin sosyal dokusu korunacaktır

Mahalle Sakinlerimizin taşınma masrafları karşılanacak ve karşılıksız kira yardımıyapılacaktır.

Modern ve güvenilir konutlarda yeni yaşam alanları oluşturulması

Doğal Afetlere dayanaklı konutlar üretilmesi

Çağdaş standartlarda Donatıya kolay erişim imkanları ile Yeşil Alan / Park/ Okul/ Kreş/ Sağlık/ Sosyal/ Kültürel tesisler yapılması

Yaya yolları, Bisiklet yolları, Engelli uyumlu dolaşım ve ulaşım ağı yapılaması

Otopark sorunları, Güneşlenme, havalandırma sorunları çözümlenmesi Amaçlarımız arasındadır.

Projenin Mevcut Durumu

Yapı Stoğu Çukurova İlçemiz Belediyeevler Mahallesinde 1988-1989 yılları arasında Kooperatif ve Belediye toplu konut sistemi ile üretilen düşük maliyet gözetilerek düşük kalite ve depreme dayanıksız, sağlıksız üretilen yapılar olduğu görülmektedir. Bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak mimari ölçeklerde kullanılabilir özellikte olmadığı görülmüştür.

Deprem Gerçeği Adana ili doğuda Doğu Anadolu Fay zonu, batı ve kuzeybatıda ise Ecemiş fayı ile çevrelenmiş konumdadır. Türkiye’nin en büyük fay zonlarından birisi olan Doğu Anadolu fayı ve Ecemiş fayı günümüzde halen hareketini sürdüren aktif faylar olarak kabul edilmektedir. Kentsel Dönüşüm alanı ikinci dereceden deprem bölgesi olarak kabul edilmektedir.
Bölge özellikleri dikkate alındığında ilgili yapı stoğunun gerek bölge halkının can güvenliği gerek çevre sağlığı açısından tehdit oluşturduğu görülmektedir.

Sosyal Donatı Eksikliği Deprem riskinin yanı sıra, merkezi bir bölgede yer alan niteliksiz yapılar ve sokak dokusundan oluşan bu alanda, sadece yapıların değil, altyapı, sosyal ve kentsel donatıların da kapsamlı olarak ele alındığı, kentsel yenileme projesi geliştirilmesi gündeme gelmiştir. Mevcut sorunların göz önünde bulundurulması ve öneri-çözümler getirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.
Mevcut 1/ 1000 Uygulama Planı Mevcut 1/5000 Nazım İmar Planı Mevcut 1/25000 ÇEvre Düzeni Planı
Mevcut 1/ 1000 Uygulama Planı Mevcut 1/5000 Nazım İmar Planı Mevcut 1/25000 ÇEvre Düzeni Planı

PROJE OFİSİ

Kentsel Dönüşüm proje ofisimiz Aralık 2013 de açılmış ve hizmet vermeye devam etmektedir.

Kentsel Dönüşüm proje ofisimizde Kentsel Dönüşüm Uzmanları, Mimarlar, İnşaat Mühendisleri, Gayrimenkul Değerleme Uzmanları, Şehir Bölge Plancıları, Harita Mühendisleri, Avukatlar, Çevre Mühendisleri, Sosyologlar, Gayrimenkul Danışmanları ve Veri Operatörleri görev yapmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Proje Ofisimizde;

Proje alanında, Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi Aralık.2013 tarihinde açılmış ve halen hizmet vermektedir./p>

Hak sahiplerine Kentsel Dönüşüm ve Proje süreçleri hakkında bilgilendirme çalışmaları yürütülmektedir.

Hak sahipleri uzlaşı süreçlerini yürütebilmek için kentsel dönüşüm yazılımı kurulmuş, hak sahipleri bilgileri ve evrakları dijital ortama aktarılmış, ayrıca, www.yenibelediyeevleri.com sitesi devreye alınarak vatandaşların bilgi almaları sağlanmıştır.

Mevcut harita, adres/numarataj, plan ve mülkiyet kayıtları baz alınarak hak sahiplikleri belirlenmiştir.

Proje alanına ilişkin haritalar ürettirilmiştir.

Zemin ve jeoloji raporları hazırlatılmıştır.

Hane halkı ve ticaret anketleri yapılmıştır.

Alandaki mevcut gayrimenkullere ait bilgiler tespit edilmiş; sokak rayiç bedelleri, muhdesat bedelleri ve kura aşamasında şerefiye gruplarını belirlemek için piyasa bedeli tespitleri yaptırılmıştır.

Kentsel Dönüşüm amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım imar planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlatılmış ve Mart 2017 tarihinde Çevre Şehircilik Bakanlığınca onaylanmıştır.

Proje alanının En Etkin En Verimli Kullanım Analizi ve Fizibilite Raporları hazırlatıla

Onaylanan planlar ve yapılan gayrimenkul ve hak sahipliği mevcut durum tespitleri ile anketler ışığında Kentsel Tasarım projeleri ürettirilmiştir.

Hak sahiplerimizle mevcut taşınmazından doğan imar hakkına karşılık yeni inşaat alanından hak ettiği yapı inşaat alanı belirlenerek, protokol ve sözleşmeler yapılmaya devam edilmektedir.

Tahliye, Kira ve Taşınma yardımı iş ve işlemleri yürütülecektir.

Başkanın Mesajı

Değerli Belediyeevleri Sakinleri ;


Türkiye’nin en büyük “Kentsel Dönüşüm Projeleri” arasında yer alan “Belediyeevleri Kentsel Dönüşüm Projesi”ni, göreve geldiğimiz günden itibaren yaptığımız yoğun çalışmalar sayesinde hedeflenen seviyeye getirdik.


Bu çalışmaları yaparken sizlere hem seçim döneminde verdiğimiz sözler, hem sizinle çeşitli vesilelerle yaptığımız görüşmelerde dile getirdiğim; deprem riski ve yılların yorgunluğunu taşıyan binalar yerine modern ve güvenilir konutlar yapmak, çocuklarımızın sağlıklı ve güvenle zamanlarını geçirebilecekleri park ve çocuk bahçelerini oluşturmak, gençlerimizin mahalleleri dışına çıkmalarına gerek olmadan eğitimlerini görecekleri yürüme mesafelerinde ilköğretim okulları, liseler yapmak, emekli ve yaşlılarımızın rahatlıkla vakit geçirebilecekleri şehrin gürültüsünden uzak yaşam alanları oluşturmak, aynı zamanda Belediyeevleri’ni cazibe merkezi haline getirerek esnafımız için dükkanlar, iş merkezleri ve ofisler yapma hedeflerinde büyük bir yol kat etmiş ve sizin de katılımlarınızı beklediğimiz yeni bir sürece girmiş bulunmaktayız.


Bildiğiniz üzere 18.05.2013 tarihinde riskli alan ilan edilen Belediyevleri Mahallesi 1.078.000 m² alan içinde kalan 2832 binanın, 7294 konut ve işyerinin taşınmaz durum ve değerleme tespiti, sizin görüş ve önerilerinizi aldığımız anket çalışmalarını sizin de desteğinizle tamamlamış durumdayız. Bu çalışmaların neticesinde üretilen bilgiler uzman ekiplerimizce bir araya getirilmiştir.


Söz verdiğimiz gibi ilkemiz her aşamada sizinle birlikte hareket etmek, görüş ve önerilerinizi dikkate alarak projeler gerçekleştirmek ve haklarınızı almanızı sağlamaktır. Bu amaçla sizlerin Kentsel Dönüşüm ofisimizde bulunan uzman ekiplerimizle görüşerek yaptığımız çalışmaları incelemenizi, katkı önerilerde bulunmanızı bekler saygılarımı sunarım.


SONER ÇETİN

Belediye Başkanı

Bize Ulaşın

Lütfen aşağıdaki formu doldurarak bize iletin
Adres

Çukurova Belediyesi Hizmet Binası

Telefon

+90 322 266 00 00