Yükleniyor...

ÇUKUROVA BELEDİYESİ

KENTSEL YENİLEME MERKEZİ

Çukurova Belediyesi
Soner ÇETİN
Çukurova Belediye Başkanı
 
Ali ARSLANLIOĞLU
Teknik Başkan Yardımcısı
İnşaat Mühendisi
 
Yasemin ARIN TETİK
İmar ve Şehircilik Müdürü
Mimar
Suat BAYSEÇKİN
Proje Kontrol Amiri
Harita Mühendisi
Pırıl Özel
Proje Kontrol Üyesi
Mimar
 
SAMPAŞ A.Ş.
 
Mehmet Pazarcı
Proje Koordinatörü
Y. Harita Mühendisi
 
Cem Özat
Proje Yöneticisi
Harita Mühendisi
Ali Ulupınar
Proje Takım Lideri
Y. Şehir ve Bölge Plancısı
 
Serdar Serdaroğlu
Y. Şehir Plancısı
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Esra Pınarbaşı
Sorumlu Değerleme Uzmanı
SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Özcan Biçer
Şehir Plancısı
Planlama
Semra Teber Yener
Y. Mimar
Kentsel Tasarım
 
Deniz Aydınalp
Gayrimenkul Danışmanı
Harita Mühendisi
Muhammed Erkek
Gayrimenkul Danışmanı
Harita Teknikeri
Sonay Kirgil
Gayrimenkul Danışmanı
Harita Teknikeri
 
Canay Kara
Halkla İlişkiler Uzmanı
Halkla İlişkiler
Seren Ertuğ
Halkla İlişkiler Uzmanı
Halkla İlişkiler
Yonca Özyıldız
Halkla İlişkiler Uzmanı
Halkla İlişkiler
 

SIKCA SORULAN SORULAR

1. Bu alan niçin afet riskli alan ilan edildi?

Afet riski altındaki riskli yapıların dönüşümünü sağlayarak, sağlıklı, güvenli ve yaşanılabilir çevreler oluşturmak maksadıyla ilan edilmiştir. Riskli alanlar, zemin yapısı ya da üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanlardır. Riskli alanlar Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir.

2. Bu alan ne zaman Kentsel Dönüşüm alanı yapıldı?

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi 22.Nisan 2013 Tarih ve 2013/4636 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 18.Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete de Yayınlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.

3. Projeyi yapacak müteahhit bellimi, TOKİ mi yapacak projeyi?

Henüz o aşamaya gelmedik, TOKİ mantığıyla yapılmayacak.

4. Binalar kaç katlı olacak?

Kat yükseklikleri, kentsel tasarım ve uygulama imar planlarında belli olacaktır.

5. Vatandaşlarımızın cebinden para çıkacak mı?

Bu projede öncelikli hedef vatandaşlarımızın cebinden herhangi bir para harcatmadan projeyi tamamlamaktır.

6. Yeni projede aidat ücreti olacak mı?

Yeni proje dışarıya kapalı site sistemi olmayacağından herhangi bir aidat söz konusu değildir.

7. Dairelerin kirası ile geçinenlerin durumu ne olacak?

Mevcut dairelerin kira gelirleri ile geçinen vatandaşlarımız, proje başladığında yeni daireleri kendilerine teslim edilene kadar kira yardımı alacaklardır.

8. Kiracılara kira yardımı yapılacak mı? Kira miktarı aylık kaç lira olacak?

Kiracılara taşınma masrafları dikkate alınarak bir defaya mahsus olmak üzere kira yardımı yapılır.

9. Sosyal doku değişecek mi?

Komşuluk ilişkileriniz ve mahalle kültürünüz değişmeyecek, sosyal doku korunacaktır.

10. Taşınma masrafları karşılanacak mı?

Taşınma masrafları karşılanacaktır.

11. Bina yapılıncaya kadar ödenecek kira yardımı karşılıksız mı olacak?

Kira yardımı karşılıksız olacak.

12. Arsa tapusu olanlar ne olacak?

Arsa payınız üzerinden hak sahibi olabilirsiniz. Eğer bina kaçaksa, bakanlık enkaz bedelini öder. Kaçak değilse SPK tarafından yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme kuruluşları inceleme yapıp fiyat belirlenir.

13. Muhatap belediye mi yoksa müteahhit mi olacak?

Yapılacak sözleşmeler doğrultusunda Belediye tüm proje sürecinden sorumlu olacaktır.

14. Cebimizden para çıkacak mı?

Hedefimiz vatandaşın cebinden para çıkmaması, çıksa bile uzun vadeli kredi ile ödeme zorluğu çekmemesidir.

15. Ben bu dönüşüme katılmak istemiyorum. Dava açma hakkım yok mu?

Bu Kanun uyarınca tesis edilen idari işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava açılabilir. Bu davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez.

16. Vatandaşların evlerini “zorla yıkmak” insan haklarına aykırı değil midir?

Yasanın özü, en önemli insan hakkı olan ‘ yaşama hakkı’ nı güvence altına almak olduğundan, insan haklarına aykırılık sözkonusu olmadığı gibi, yasa ile yaşama hakkının teminine katkı sağlamaktadır. Yasa insanın ‘can’ hakkını ‘mal’ hakkından üstte tutmaktadır.

17. Gayrimenkul değer tespit çalışmaları nasıl yapılacak? Taşınmazın yönü, kat durumu, caddeye yakınlığı vb durumlar göz önünde bulundurulacak mı?

Değerlemede yapının tüm özellikleri (taşınmazın şerefesiyesi, yönü, kat durumu, caddeye, okula, durağa yakınlığı) dikkate alınacaktır. Ayrıca binanın yeni ya da eski olma durumu da değerlendirilecektir.

18. “Ben burada yaşamak istemiyorum” diyene para verilecek mi?

Maliklerin sahip oldukları taşınmazlarının maddi değerleri, bağımsız değerleme şirketleri tarafından belirlendikten sonra istenildiği takdirde satın alma yolu ile taşınmazın maddi değeri ödenebilir.

20.İnternet Siteniz var mı? Konuyla ilgili bilgilemdirme nasıl yapılacak ?

İnternet sitemiz yapım aşamasında, en kısa sürede proje ile ilgili bilgilere bu site aracılığı ulaşabilirsiniz. Afiş, Broşür ve İlanlar ile bilgilendirmeler yapılacak,Toplantılar organize edeceğiz, Kentsel dönüşüme özel telefon hattı oluşturuyoruz, En önemlisi Kentsel Dönüşüm Ofisimizde görevli mühendislerimiz size hizmet verecektir.

Neler Yaptık?

PR HALKLA İLİŞKİLER

Billgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

GAYRİMENKUL MEVCUT DURUM TESPİTİ

2833 adet bina ve 7294 bağımsız bölümde taşınmaz bilgileri tespit edilmiştir.

Bina ve Bağımsız birim adres bilgileri

Bina kat adedi, daire sayısı

Bağımsız birim kullanım şekillerinin tespiti yapılmıştır.

HALİHAZIR ÖLÇÜMLERİ VE PLANKOTE

2833 adet binanın taban alanları , çekme ve çıkmaları ile eklenti ,duvar ölçüleri ile ağaç tespitleri yapılmıştır. Ada-Bina ölçü krokileri üretilmiş , her katın ayrı ayrı ölçülendirilmesi yapılmıştır. Plankote işi bu süreç içinde tamamlanmıştır.

HANEHALKI VE SANAYİ/TİCARET ANKETLERİ

Uzman Sosyoloğumuz anket sonuçlarını değerlendirerek analizler yapmış anket raporları oluşturulmuştur. Analitik etüd , dağıtım ve dönüşüm modelleri oluşturulurken bu raporlardan yararlanılmıştır.

TAŞINMAZ YAPI İZİN BİLGİ VE BELGELERİ

Kentsel Dönüşüm alanındaki Mülkiyetlerin yasal durumlarını tespit etmek amacıyla , İmar Arşiv çalışması yapılmış olup 2215 parselin imar dosyaları incelenmiştir.

MÜLKİYET VE HAK SAHİPLİİĞİ BİLGİLERİ

Tapu bilgileri Tapu Müdürlüğü’nden alınmıştır. Belediye sistemi ile entegre edilmiştir.

ANALİTİK ETÜT ÇALIŞMALARI

Plana Konu Analitik Etüd Çalışmaları ‘’Yönetimsel Yapı , Genel ve Çevre Özellikleri, Coğrafi ve fiziki yapı, demografik yapı, Sosyal yapı, Tarihi araştırmalar, Çalışma Alanının yeri, Konumu ve Genel Özellikleri , Gelişme Eğilimleri ve Sorunlar Potansiyeller’’ başlıkları altında araştırma , analiz ve rapor düzenlemiştir.

JEOLOJİK VE JEOTEKNİK RAPOR

Kentsel Tasarım ve Plana konu Jeolojik ve Jeoteknik raporlar hazırlanmış olup Dönüşüm Alanı dahilinde yürütülen arazi çalışmaları, labaratuar incelemeleri, sismik veriler, jeolojik-jeoteknik, morfolojik, hidrojeolojik incelemeler yapılmıştır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Belediyemiz 04.04.2011 tarih 22 sayılı Çukurova Belediye Meclisi kararı ile Belediyeevleri mahallesi Kentsel Değişim ve Dönüşüm Projesi kapsamına alınmıştır.

 

Aynı yıl Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.10.2011 tarih M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04.229 sayılı kararı gereği Çukurova Belediyesi Belediye Evler Mahallesi 106.6 hektarlık alanın Kentsel Dönüşüm alanı sınırının ilan edilmesi ve bu alanla ilgili işlemlerin Çukurova Belediyesi tarafınca yürütülmesi konusunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Mayıs 2012 tarihinde 6306 Sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun yürürlüğe girmesi ve kanunun kentsel dönüşüm alanlarının dönüşümünde getirdiği faydalar dikkate alınarak Kentsel Dönüşüm alanın Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte riskli alan ilan edilmesine karar verilmiş.

 

Bu amaçla mart 2013 te gerekli jeolojik, teknik raporlar oluşturularak Çevre Ve Şehircilik Bakanlığına Riskli Alan ilanı başvurusu yapılmıştır. Başvuruyu Bakanlığın gerekli incelemeleri ve onayı , Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı başkanlığının inceleme ve onayı sonrası Bakanlar Kurulunun 18.05.2013 tarihi 2013/4636 sayılı kararı Resmi Gazetede yayınlanarak riskli alan ilan edilmiştir.

 

Riskli Alan ilanı sonrası tüm kentsel dönüşüm işlerini yürütebilmek amacıyla Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından yetki alınmış projelendirme çalışmaları tamamlanarak, Ekim 2013 tarihi itibari ile Proje ofisimizi hizmete açarak çalışmalara başlanmıştır. Proje çalışmaları Kentsel Tasarım ve İmar Planlarının Bakanlık tarafından kontrolü aşamasındadır. Projenin Bakanlık'ça onaylanması sonrasında hak sahipleri ile müzakere görüşmelerine başlanacaktır.

Projenin Amacı

Köhneyen veya ekonomik ömrünü doldurmuş binaların sağlıksız yapısının atıl kalan kentsel fonksiyonların yeni ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi ve yenilenmesi yoluyla yerleşimlerin çağın gereklerine uygun şekilde yaşanabilir, sürdürülebilir ve çekici bir hale getirilmesi amacıyla kentsel dönüşümünün yapılması Gerek dünya örnekleri, gerekse ülkemizde uygulanmış olan kentsel dönüşüm çalışmaları incelendiğinde yerleşik nüfusun taşınmasına dayalı üst ölçekli projelerin ciddi sosyal ve ekonomik problemlere neden olduğu ve sürdürülebilir olmadığı görülmektedir. Bu noktada Belediyemizin hassasiyetle ele aldığı bir konu, kentsel dönüşüm uygulamalarımızın yerinde dönüşüm olarak kurgulanmasıdır. Bu doğrultuda projelerimizde farklı gelir gruplarına ve farklı tercihlere hitap edebilecek konutlar üretilerek vatandaşlarımızın yerinden konut edinmesi amaçlanmaktadır.

  1. Yaşadığı alandan uzaklaştırmadan “YERİNDE” dönüşüm sağlamak
  2. Mahalle Sakinlerimizin komşuluk ilişkileri değişmeyecek ve mahallenin sosyal dokusu korunacaktır
  3. Mahalle Sakinlerimizin taşınma masrafları karşılanacak ve karşılıksız kira yardımıyapılacaktır.
  4. Modern ve güvenilir konutlarda yeni yaşam alanları oluşturulması
  5. Doğal Afetlere dayanaklı konutlar üretilmesi
  6. Çağdaş standartlarda Donatıya kolay erişim imkanları ile Yeşil Alan / Park/ Okul/ Kreş/ Sağlık/ Sosyal/ Kültürel tesisler yapılması
  7. Yaya yolları, Bisiklet yolları, Engelli uyumlu dolaşım ve ulaşım ağı yapılaması
  8. Otopark sorunları, Güneşlenme, havalandırma sorunları çözümlenmesi Amaçlarımız arasındadır.

Projenin Mevcut Durumu

Yapı Stoğu Çukurova İlçemiz Belediyeevler Mahallesinde 1988-1989 yılları arasında Kooperatif ve Belediye toplu konut sistemi ile üretilen düşük maliyet gözetilerek düşük kalite ve depreme dayanıksız, sağlıksız üretilen yapılar olduğu görülmektedir. Bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak mimari ölçeklerde kullanılabilir özellikte olmadığı görülmüştür.

Deprem Gerçeği Adana ili doğuda Doğu Anadolu Fay zonu, batı ve kuzeybatıda ise Ecemiş fayı ile çevrelenmiş konumdadır. Türkiye’nin en büyük fay zonlarından birisi olan Doğu Anadolu fayı ve Ecemiş fayı günümüzde halen hareketini sürdüren aktif faylar olarak kabul edilmektedir. Kentsel Dönüşüm alanı ikinci dereceden deprem bölgesi olarak kabul edilmektedir.
Bölge özellikleri dikkate alındığında ilgili yapı stoğunun gerek bölge halkının can güvenliği gerek çevre sağlığı açısından tehdit oluşturduğu görülmektedir.

Sosyal Donatı Eksikliği Deprem riskinin yanı sıra, merkezi bir bölgede yer alan niteliksiz yapılar ve sokak dokusundan oluşan bu alanda, sadece yapıların değil, altyapı, sosyal ve kentsel donatıların da kapsamlı olarak ele alındığı, kentsel yenileme projesi geliştirilmesi gündeme gelmiştir. Mevcut sorunların göz önünde bulundurulması ve öneri-çözümler getirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.
Mevcut 1/ 1000 Uygulama Planı Mevcut 1/5000 Nazım İmar Planı Mevcut 1/25000 ÇEvre Düzeni Planı
Mevcut 1/ 1000 Uygulama Planı Mevcut 1/5000 Nazım İmar Planı Mevcut 1/25000 ÇEvre Düzeni Planı

PROJE OFİSİ

Proje ofisi kurulmuş, tefrişatı tamamlanmış, teknik kadro oluşturulmuştur. 6 aydır Hizmet vermektedir.

80 Kişilik Uzman Kadro

Kentsel Dönüşüm Uzmanları

Mimarlar

İnşaat Mühendisi

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı

Şehir Bölge Plancıları

Harita Mühendisleri

Avukat

Çevre Mühendisi

Sosyolog

Veri Operatörleri uzman kadrolarla çalışmalar devam etmektedir.

VATANDAŞ GÖRÜŞMELERİ

Proje ofisinde toplam 1450 vatandaşla yüz yüze görüşmeler yapılarak proje hakkında bilgiler verilmişi, iletişim bilgileri alınmıştır.

Başkanın Mesajı

Değerli Belediyeevleri Sakinleri ;


Türkiye’nin en büyük “Kentsel Dönüşüm Projeleri” arasında yer alan “Belediyeevleri Kentsel Dönüşüm Projesi”ni, göreve geldiğimiz günden itibaren yaptığımız yoğun çalışmalar sayesinde hedeflenen seviyeye getirdik.


Bu çalışmaları yaparken sizlere hem seçim döneminde verdiğimiz sözler, hem sizinle çeşitli vesilelerle yaptığımız görüşmelerde dile getirdiğim; deprem riski ve yılların yorgunluğunu taşıyan binalar yerine modern ve güvenilir konutlar yapmak, çocuklarımızın sağlıklı ve güvenle zamanlarını geçirebilecekleri park ve çocuk bahçelerini oluşturmak, gençlerimizin mahalleleri dışına çıkmalarına gerek olmadan eğitimlerini görecekleri yürüme mesafelerinde ilköğretim okulları, liseler yapmak, emekli ve yaşlılarımızın rahatlıkla vakit geçirebilecekleri şehrin gürültüsünden uzak yaşam alanları oluşturmak, aynı zamanda Belediyeevleri’ni cazibe merkezi haline getirerek esnafımız için dükkanlar, iş merkezleri ve ofisler yapma hedeflerinde büyük bir yol kat etmiş ve sizin de katılımlarınızı beklediğimiz yeni bir sürece girmiş bulunmaktayız.


Bildiğiniz üzere 18.05.2013 tarihinde riskli alan ilan edilen Belediyevleri Mahallesi 1.078.000 m² alan içinde kalan 2832 binanın, 7294 konut ve işyerinin taşınmaz durum ve değerleme tespiti, sizin görüş ve önerilerinizi aldığımız anket çalışmalarını sizin de desteğinizle tamamlamış durumdayız. Bu çalışmaların neticesinde üretilen bilgiler uzman ekiplerimizce bir araya getirilmiştir.


Söz verdiğimiz gibi ilkemiz her aşamada sizinle birlikte hareket etmek, görüş ve önerilerinizi dikkate alarak projeler gerçekleştirmek ve haklarınızı almanızı sağlamaktır. Bu amaçla sizlerin Kentsel Dönüşüm ofisimizde bulunan uzman ekiplerimizle görüşerek yaptığımız çalışmaları incelemenizi, katkı önerilerde bulunmanızı bekler saygılarımı sunarım.


SONER ÇETİN

Belediye Başkanı

Bize Ulaşın

Lütfen aşağıdaki formu doldurarak bize iletin
Adres

Çukurova Belediyesi Hizmet Binası

Telefon

+90 322 266 00 00